ประวัติส่วนตัว

IMG_6486ชื่อ นาย ผดุงเกียรติ       สกุล กันทะสั
 
ชื่อเล่น โจ้
 
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 กันยายน 2534  อายุ 21 ปี
 ส่วนสูง 185 น้ำหนัก 75
ที่อยู่ 17 หมู่ 8 ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 51110
อีเมล – Social_jo@hotmail.com
ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา 
นิสัย มองโลกในแง่ดีเสมอ พูดตรง แต่ปากไม่คอยตรงกับใจ ชอบเก็บความเครียดไว้คนเดียว
ข้อดี ร่าเริงอยู่เสมอ 
ข้อเสีย เป็นคนอารมณ์ร้อน 
การศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  สาขา สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 
คติประจำใจ สุราไม่ได้สร้าวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษขาดสุราไม่ได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s